فواید سجده از نظر علم پزشکی بدن شما به طور روزانه...

فواید سجده از نظر علم پزشکی

بدن شما به طور روزانه مقدار زیادی امواج الکترومغناطیسی دریافت می کند
شما امواج الکترومغناطیس را که از تجهیزات الکتریکی استفاده می کنید و نمی توانید هم کنار بگذارید دریافت می کنید

همچینین از طریق لامپهای روشن که حتی برای یک ساعت هم خاموش نمی شوند ما منبعی هستید که مقدار زیادی امواج الکترومغناطیسی دریافت می کنید، به عبارت دیگر شما با امواج الکترو مغناطیسی انباشته می شوید بدون اینکه بفهمید

گاه در مکان های مختلف سر درد دارید و احساس ناراحتی می کنید گاه در انجام کارها تنبل هستید و غیره 

راه حل این مشکلات چیست !؟

یک دانشمند غیر مسلمان از اروپا تحقیقاتی را شامل یافتن بهترین روش برای خارج کردن امواج الکترومغناطیسی که به بدن آسیب می رساند را انجام داد با گذاشتن پیشانی تان بیشتر از یک بار در روز بر روی زمین، زمین امواج الکترومغناطیسی را تخلیه خواهد کردالبته در زمان سجده به دلیل آنکه دیگر نقاط بدن هم با زمین ارتباط می‌یابند، عمل تخلیه آسان تر انجام می‌شود و انسان از بیماری‌های روحی، جسمی و حتی سرطان در امان می‌ماند.

این شبیه اتصال زمین (ارت) به ساختمانهایی است که احتمال بر خورد سیگنالهای الکتریکی مانند رعد و برق با آنها وجود دارد تا امواج از طریق زمین تخلیه شوند بنا براین سر بر خاک بگذارید تا امواج الکتریکی تخلیه شوند

آنچه این تحقیق را بیشتر شگفت انگیز می کند این است که بهترین راه برای تخلیه ی امواج، گذاشتن پیشانی تان بر خاک می باشد در حالتی که رو به مرکز زمین باشید
بیشتر تعجب خواهید کرد که بدانید بر اساس اصول علمی ثابت شده مر کز زمین مکه است
و کعبه درست وسط زمین است بنابراین سجده در نمازتان بهترین راه برای تخلیه ی سیگنالهای مضر از بدن خواهد بود به این ترتیب در بعد پیشگیری از اضطراب و برای آرامشدائمی جسم و روان، "نماز" نقش خارق العاده ای را ایفا می کند و شخص شیعه در تکرار باور اعتقادی خود طی نمازهای پنجگانه یومیه این ایمنی همه جانبه را، به روان خود تلقین می کند و سرانجام آرامش عمیق را در وجود خود ملکه می سازد
البته لازم به ذکر است که ما به خاک نمی افتیم تا امواج الکترومغناطیسی تخلیه شوند 
بلکه برای اطاعت از پروردگار دانا و حکیم سجده می کنیمو سجده کمال مطلوبِ نزدیکی با قادر مطلق است،