اخه برای چی اینکار رو میکنی

عقده ای بودن؟

هنوز هم در دوران جاهلیت ماندن؟

بی اصلو نصب بودن؟

ارزش نداشتن و خودرا نمایش دادن؟

جلوه دادن جلب توجه؟

.

.

.

اخه اگه بخوان توجه کنن که به اینجور چیزا توجه نمیکنن...بفهممممممممممممم..چراگذاشتی امریکاروت تاثیر بذاره؟

چرا اینقدر سبکی که هر بادی بوزه یه جایی ببرتت 

ترو خدا فکر کن دل امام زمانو نشکن سنگ باش قیمت داشته باش تامثل طلا محافظت بشی در مفازه طلا فروشی اتومات بسته میشه سبزی فروشی دروپیکر ندارهیکم فکر کن خدایی هست که اگه بشناسیش هیییییییییییییییییییچچچچچچچچچچچچچچچچچییییییییییییییییییی کم نداره

یکم بشناس!!!


برای خودت میگم؟

اگه قانع نشی دلیل بگو؟