این پستو میذارم برای اینکه ببینم

تو دنیای مجازی 

چقد رهبرمون رو دوست دارین

مطمئنم که همتون دوسش دارین

اگه دوسش داری لایک کن

جانم فدایش

یا مهدی

اونایی که الان حاضرن برن کمکش کیان؟؟؟؟؟؟

دستاشون بالا؟