(بسم الله الرحمن الرحیم )

  اینان همه زاییده ی ام الفسادند/پیش از ولادت با شیاطین دست دادند

این بت پرستان وارث اصحاب فیل اند/در جنگ با انّا هدیناه السبیل اند

این تیره دل ها دشمن اللهُ نورند/کور اند اما خود نمیدانند کورند

***

مرگتان یک نوید قرآنی است/ شاهدم سید خراسانی است

مورها! اُدخلوا مساکنکم/ کشور ما پر از "سلیمانی"است


***

آن سان که ابراهیم از آتش نترسد/شیعه ز وهابیت و داعش نترسد

***

یا ابن الحسن!این فیل فتنه را که شده خادم حرم/ با یک نهیب حیدری از مکه دور کن

****